Uitvoering: beste mensen & partnership

Om bestaande woningen te verduurzamen werkt KiesZon van Greenchoice uitsluitend samen met professionele ervaren installateurs die voldoen aan de hoogste kwaliteitsstandaarden zoals landelijke geldende normen, vereiste certificatie en normen zoals deze zijn gesteld door woningcorporaties in Nederland.

Greenchoice blijft ook in deze periode zonnepanelen leggen om bestaande woningen te verduurzamen en volgt daarbij zorgvuldig de richtlijnen ‘Samen veilig doorwerken‘ van Techniek Nederland. Zo kunnen we bestaande woningen blijven verduurzamen!

Veilig installeren in tijden van corona

Bekijk hoe het werkt:

Vakmensen: onze installateurs selectie maakt het verschil

We hanteren de volgende specifieke eisen bij het verduurzamen van bestaande woningen:

  • Ruime, aantoonbare ervaring en vakkennis met betrekking tot installatiewerkzaamheden betreffende zonnestroomprojecten en overige elektrotechnische installatiewerkzaamheden
  • Proefperiode + 100% First Time Right + positieve resultaten in kwaliteit en veiligheid
  • VCA-certificering en NEN 3140 certificering van tenminste één lid van het montageteam

Indien er in de wijk eengezinswoningen en meergezinswoningen (individueel en collectief) zijn, werken we uitsluitend met een installatiepartner met aantoonbare ervaring op het gebied van alle drie de type installaties.

Bestaande woningen verduurzamen begint bij vakbekwame mensen

Controle: hoogste norm & dubbelcheck

We werken standaard met een extern veiligheidsbureau (certificeringsadvies Nederland) en volgens uitvoerige veiligheidsinstructies. Daarnaast laten we de installaties door eigen uitvoerders controleren en staan we open voor controles door onafhankelijke partijen. Onze opleverdocumenten voldoen aan de nieuwste normen zoals de NEN1010 en NPR5310. Opdrachtgever, bewoner en Greenchoice ontvangen een uitgebreid opleverdocument. Op deze manier hebben we al meer dan 10.000 bestaande woningen weten te verduurzamen.

Installatie zonnepanelen: bestaande woningen verduurzamen

Basiswerkinstructie & afspraken

We hebben een basiswerkinstructie met afspraken opgesteld voor het verduurzamen van bestaande woningen. Hierin wordt aandacht besteedt aan de omgang met de bewoner, de LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse), veilig werken op platte en schuine daken, werken in kruipruimtes en de afronding van de installatie. Dit zorgt ervoor dat iedere installateur, uitvoerder of kantoormedewerker op de hoogte is van onze werkwijze. Voor de installateurs en uitvoerders geldt dat ze voor het document hebben getekend.

Vereisten plaatsen van zonnepanelen

Voordat we over kunnen gaan tot de installatie maken we een analyse met hoeveel zonnepanelen, ook wel PV-panelen genoemd, er op het dak passen. Dit bepaalt uiteindelijk hoeveel energie er opgewekt wordt. Bij het vaststellen van het aantal zonnepanelen dat geplaatst kan worden, spelen de volgende factoren een belangrijke rol:

  • De grootte van het dak en de zonnepanelen
  • De oriëntatie van het dak: is de richting geschikt om zonne-energie op te wekken?
  • De hoek van het dak: is het steil, plat of een combinatie?
  • Eventuele obstakels, zoals een schoorsteen, dakraam of dakkapel;
  • Vrij te houden afstand vanaf de dakranden (minstens 20 cm).
Veilig installeren op hoogte