Veilig werken – installeren van zonnepanelen in tijden van Corona

Laatste wijziging: 19/10/2020

Veelgestelde vragen:

Kan de installatie van mijn zonnepanelen doorgaan?

Ja, de installatie van uw zonnepanelen kan doorgaan. Mits dit veilig en verantwoord gebeurt. We volgen daarbij de (Rijks)overheid en werken volgens de adviezen van het RIVM. Zij volgen het protocol ‘Veilig samen doorwerken’. Dit protocol is vastgesteld door de overheid, Bouwend Nederland en Techniek Nederland. Hierdoor kunnen we u verzekeren dat we veilig werken in tijden van corona.

De werkzaamheden gaan in principe door tenzij:

 • u aangeeft dit niet te willen
 • en/of ons installatieteam aangeeft dit niet te kunnen/willen

Indien een van de partijen aangeeft de werkzaamheden niet wenselijk te vinden, dan accepteren we dat en gaat de installatie niet door.

Welke maatregelen nemen jullie om veilig te werken?

 • Indien de installateur zelf gezondheidsklachten (hoesten, keelpijn, neusverkouden en/of koorts) heeft, dan gaat de installatie NIET door;
 • Als de installateurs gedurende de werkdag bovenstaande gezondheidsklachten krijgen, stoppen ze de werkzaamheden en gaan ze allemaal naar huis;
 • De installateur belt altijd de contactpersoon (ongeveer een kwartier van te voren) en vraagt of er nog wijzigingen zijn in de situatie;
 • De installateurs houden zich de maatregelen die horen bij ‘werken op de bouwplaats‘ en aan de extra opgestelde algemene instructies. De algemene instructies staan hieronder beschreven. Deze zijn reeds bekend bij onze installateurs, die schriftelijk aangegeven hebben het te begrijpen en na te leven;
 • U wordt een dag van te voren gebeld door onze planner met de vraag of de huurder geen gezondheidsklachten (hoesten, keelpijn, neusverkouden en/of koorts) heeft.

Gaat de installatie door als ik zelf ziek ben?

Heeft u of een andere bewoner(s) een van de bovenstaande gezondheidsklachten, een verdenking van corona of bent u in aanraking geweest met iemand die corona heeft gehad. Dan gaat de installatie niet door en wordt deze verplaatst. U wordt verzocht dit tijdig aan ons te melden.

Algemene instructies in corona tijden:

Extra opgestelde algemene instructies voor veilig werken:

 • Zorg ervoor dat de installatieruimte leeg en goed beschikbaar is. Zodat de installateur snel met de werkzaamheden kan beginnen;
 • Ventileer de ruimte waar binnen gewerkt moet worden vooraf minimaal 15 minuten;
 • Vermijd direct contact met de installateur en houdt zoveel mogelijk afstand (minimaal 1,5 meter). Bij binnenkomst dient u eerst de deur open te doen en weg te lopen, zodat de installateur hierna de ruimte kan betreden;
 • De installateur zal de werkzaamheden zo snel en effectief mogelijk afronden;
 • De installateur neemt niks te eten of te drinken aan;
 • De handtekening wordt door u gezet en door de installateur gefotografeerd. U mag niet in contact komen met de telefoon of tablet van de installateur;
 • De installateur maakt regelmatig zijn apparatuur zoals telefoon, tablet, etc schoon en raakt zijn/haar gezicht zo min mogelijk aan.

Instructies aangaande het vervoer naar het installatie-adres:

Tijdens het installeren van de zonnepanelen wordt er vaak gelijktijdig in uw huis en op uw dak gewerkt door meerdere personen.

De volgende maatregelen om veilig te werken zijn daarbij van kracht:

 • Kunnen de installateurs met eigen vervoer komen? Zo ja, dan is het nodig dat dit georganiseerd wordt.
 • Bij het samen reizen is de geadviseerde afstand van 1,5 meter niet te handhaven. Dit is alleen acceptabel als het echt noodzakelijk is dat de autorit gedeeld wordt door meerdere personen. De volgende maatregelen worden daarbij gevolgd:
  • Extra ventilatie in de auto (raampje open bij lekker weer of hogere stand van ventilatiesysteem en vermijd de recirculatie stand!);
  • Optimale hygiëne door de bedieningsmiddelen extra te reinigen (stuur, versnellingspook, deurklink, touchscreen, etc.) en regelmatig te desinfecteren met 70% isopropyl alcoholdoekjes;
  • Vaste zitplekken in de auto;
  • Onderling zoveel mogelijk afstand in de auto, bij in- en uitstappen, etc.

Voorafgaande is actief voorgelegd en besproken met onze installateurs, die schriftelijk aangeven het te hebben begrepen en na te leven. Dit betekent dat uw zonnepanelen, ook in tijden van corona, veilig geïnstalleerd worden.

Hebben de wereldwijde grondstoftekorten invloed op mijn installatie?

Vanwege wereldwijde leveringsproblemen hanteren we tijdelijk een installatiestop van 12 juli t/m eind augustus. Begin september verwachten we de installaties weer uit te kunnen voeren.