Ervaren backoffice om op te bouwen

Van een specialist in zonnestroom mag je hoge verwachtingen hebben. We komen die dan ook graag op de volgende manier na:

Om het zonnestroomproject goed te laten verlopen, staat er een ervaren team ter beschikking en werken we met elkaar samen in een heldere overlegstructuur. Tijdens de opstartfase van het project is de projectmanager het eerste aanspreekpunt. De projectmanager is ketenbreed verantwoordelijk en is uitsluitend voor de betreffende woningcorporatie aangesteld. Een volledige start en kick-off vindt pas plaats wanneer het projectplan compleet is afgestemd tussen de woningcorporatie, Kieszon van Greenchoice en intern tussen accountmanager en projectmanager.

Meer weten over de organisatie?
Medewerkers met ervaring en kennis

Graag vrijblijvend een keer kennismaken met onze werkwijze?

Neem dan contact op met onze accountmanager Martijn Leerintveld.

Team woningcorporaties met daadkracht

Kieszon van Greenchoice investeert intensief in haar medewerkers met opleidingen en trainingen. We leiden onze medewerkers direct wanneer zij in dienst komen op, trainen de medewerkers daarnaast doorlopend en faciliteren diverse leerwerk trajecten begeleidt door ervaren medewerkers. Daardoor is ons uitstroompercentage laag en houden we de kennis in huis. Een cruciaal gegeven in de huidige markt. De volgende disciplines werken nauw samen: Projectmanagement, Accountmanagement, Customer Service, Operations, Marketing en Projectbewaking ter plekke.

Team zon-adviseurs geven advies over zonnepanelen

Voorraadbeheer & inkoop

KiesZon van Greenchoice bouwt continu grootschalige zakelijke zonnestroomprojecten. Daardoor hebben we een sterke en betrouwbare relatie met de leveranciers. De leveranciers en fabrikanten van zonnepanelen en omvormers in China, Vietnam en Thailand worden vaak door directie en management bezocht.

Altijd voorraad met inkoopgarantie

Specifiek voor dit project hebben we een inkoopgarantie met de leveranciers afgesloten. Zo borgen we de beschikbaarheid van de materialen voor de komende jaren. We werken hiervoor samen met PVO International.

Operationeel overleg en stuurgroep

In onze projectaanpak organiseren we graag samen met de woningcorporatie een stuurgroep overleg en een operationeel overleg, allebei met een eigen agenda en een gezamenlijke actielijst. Voorbeeld terugkomende agenda items:

  • Planning
  • Prognose
  • Kwaliteit van het werk
  • Facturatie
Projectaanpak ervaren medewerkers zonnestroom specialisten