Let op: mogelijk langere doorlooptijd
We hebben momenteel te maken met leveringsproblemen van belangrijke onderdelen voor de installatie van zonnepanelen. Daarnaast heeft een wereldwijd tekort aan grondstoffen een directe impact op de leverbetrouwbaarheid van omvormers, zonnepanelen en andere benodigde materialen. Dit zorgt voor onzekerheden, waardoor we geen inschatting kunnen maken voor de verwachte doorlooptijd.

Laat de zon in uw voordeel werken

Besparen met zonnepanelen
Met de zonnepanelen van De Alliantie wekt u eigen stroom op. Deze opgewekte stroom gebruikt u zelf, hierdoor hoeft u minder stroom van uw energieleverancier af te nemen. Op deze manier krijgt u een lagere elektriciteitsrekening. Voor het plaatsen van panelen vraagt De Alliantie extra servicekosten. Servicekosten zijn:

 • 6 panelen = €14,60 per maand
 • 9 panelen = €19,60 per maand

Dit zijn de voordelen als u meedoet:

 • U bespaart elke maand geld op uw energierekening
 • U wekt uw eigen energie op
 • Installatie door professionele installateurs
 • U helpt mee aan een schonere aarde
 • Geen extra kosten
 • Alles wordt voor u geregeld
Woningen met zonnepanelen verduurzaamd

Onderdelen van het zonnestroomsysteem

De zonnepaneleninstallatie bestaat uit twee hoofdonderdelen. Namelijk de zonnepanelen van het merk Jinco en de omvormers van het merk Growatt. De omvormers zorgen ervoor dat de opgewekte energie van de zonnepanelen wordt omgezet naar bruikbare energie voor uw huis en het elektriciteitsnet.

Het zonnepaneel: wekt zonne-energie op
De zonnepanelen, omlijsting en klemmen van uw installatie zijn volledig zwart. Het zonnepaneel dat voor u is gekozen is van hoge kwaliteit, beschikt over garantie en heeft een vermogen van 345 WattPiek.

 

De omvormers: zetten zonne-energie om in bruikbare stroom
De omvormers zijn door kabels verbonden met de panelen en de meterkast. De omvormers zorgen ervoor dat de opgewekte zonne-energie te gebruiken is in huis. De omvormers die voor u gekozen zijn, zijn van hoge kwaliteit, beschikken over garantie en zijn uitermate geschikt voor 6 of 9 zonnepanelen.

Productspecificaties zonnestroomsysteem:

Storing
Is er iets mis? Bel dan altijd Greenchoice. Ga niet zelf aan het systeem sleutelen. Dat mag niet. Onderhoud aan het systeem wordt altijd uitgevoerd door servicemonteurs in opdracht van De Alliantie.

Heeft u een vraag die niet over zonnepanelen gaat? Kijk dan op www.de-alliantie.nl. Heeft u een klacht? Vul dan hier het klachtenformulier in.

Algemene Voorwaarden
Lees hier de Algemene Voorwaarden van het zonnepanelenproject van de Alliantie.

Heeft u vragen? Neem contact op

Vul het formulier hiernaast in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Het is ook mogelijk om te bellen naar 085 782 5007, berichten te sturen naar 06 19 2705 62 en te mailen naar advies@samenduurzaam.nu

Ik wil advies  Lees in onze privacyverklaring hoe we de gegevens uit dit formulier verwerken.

  Zonnepanelenproject

  Waarom biedt de Alliantie zonnepanelen aan?

  De Alliantie wil hiermee graag een duurzame bijdrage leveren aan het milieu. Hierdoor krijgt u de kans om mee te doen aan dit uniek zonnestroomproject waardoor u gaat besparen op uw energierekening. Zonnepanelen zijn namelijk goed voor het milieu én uw portemonnee.

  Aanbod

  Hoe hoog zijn de extra servicekosten? en waarom moet ik die betalen?

  De Alliantie betaalt de aanschaf, garanties, plaatsing en het onderhoud van de zonnepanelen. U betaalt hiervoor maandelijks een extra bijdrage in de servicekosten van €14,60 euro voor 6 panelen en €19,60 voor 9 panelen. Deze vindt u terug in de servicekosten met omschrijving “zonnepanelen”. Deze servicekosten blijven 15 jaar lang het zelfde en komen hierna te vervallen. Onderaan de streep houdt u geld over omdat u bespaart op uw energierekening.

  Hoe lang moet ik de extra servicekosten betalen?

  U betaalt deze kosten 15 jaar lang. Na deze periode hoeft u geen servicekosten meer te betalen en mag u gratis genieten van het voordeel dat deze zonnepanelen voor u opleveren. De termijn van 15 jaar gaat in op het moment dat u de extra servicekosten begint te betalen.

  Kan ik de overeenkomst tussentijds beëindigen?

  Heeft u akkoord gegeven op de plaatsing van de zonnepanelen? Dan heeft u een jaar de tijd om het uit te proberen. Een jaar na ingangsdatum van de overeenkomst kunt u besluiten of u de aansluiting op de zonnepanelen wilt houden of deze wilt laten loskoppelen. Wanneer u wilt opzeggen, dient u dit een maand voor de einddatum (dat is een jaar na de ingangsdatum) zelf te doen. Zegt u niet op, dan loopt de overeenkomst voor de resterende 14 jaar automatisch door.

  Wat is de garantie dat ik een kostenbesparing heb?

  De inschatting is voorzichtig gedaan, evenals de prijs per kWh die lager ligt dan het landelijke gemiddelde. Zeer waarschijnlijk is de besparing bij gelijk energiegebruik zelfs groter. Indien u hierover twijfelt of van mening bent ver onder het gemiddelde verbruik per kWh te zitten, kunt u hierover contact opnemen met de zonnepanelenleverancier. Zij maken een op maat gemaakte berekening voor u.

  Zonnepanelen

  Heeft de plaatsing van zonnepanelen invloed op de WWS punten van mijn woning?

  Ja, want de woning wordt energiezuiniger en daardoor komen er enkele WWS-punten bij. Omdat u een bijdrage betaalt in de servicekosten worden deze punten echter geheel buiten beschouwing gelaten.

  Hoeveel zonnepanelen worden er per woning op de daken geplaatst?

  Per woning wordt bekeken of het dakoppervlakte geschikt is voor 6 of 9 panelen. Ook wordt de optimale winst voor u berekend zodat u een goede keuze kunt maken.

  Kan ik bij mijn huidige energieleverancier blijven?

  Jazeker, u hoeft niet van energieleverancier te wisselen.

  Is er een brandgevaar bij mijn zonnepanelen?

  Greenchoice werkt uitsluitend met gecertificeerde installateurs, welke ervoor zorgen dat de installatie en ventilatie van het zonnestroomsysteem volgens de veiligheidsvoorschriften en -normen zal worden uitgevoerd. Hierdoor is de kans op brandgevaar nihil.

  Wat is salderen?

  Op zonnige dagen, wanneer de meeste bewoners meestal zelf niet thuis zijn, is het goed mogelijk dat de energie die zij zelf opwekken niet direct gebruikt wordt. Er ontstaat dan een energieoverschot. Doordat de zonnepanelen gekoppeld zijn aan de meterkast, wordt dit overschot automatisch terug geleverd aan het openbare elektriciteitsnetwerk. In Nederland geldt het principe dat terug geleverde energie wordt afgetrokken van het verbruik. Het tegen elkaar wegstrepen wordt salderen genoemd en kunt u teruglezen op de jaarafrekening.

  De salderingsregeling wordt naar alle waarschijnlijkheid in 2023 omgevormd tot een nieuwe regeling (terug-leversubsidie) omdat de verwachting is dat de kosten van zonnestroom zullen dalen en er steeds minder stimulering nodig is voor kleinschalig zon. Uitgangspunten zullen zijn: gemiddelde terugverdientijd van circa 7 jaar, voor burgers en bedrijven die al geïnvesteerd hebben in zonnepanelen komt er een soepele overgang en kleinverbruikers betalen ook in de toekomst geen energiebelasting, btw en opslag duurzame energie (ode).

  De salderingsregeling wordt stapsgewijs afgebouwd, waarbij de hoogte van de fiscale voordeel geleidelijk afneemt tot nul in 2031. De stapsgewijze afbouw van de salderingsregeling zorgt ervoor dat zonnepaneeleigenaren vanaf 2023 de opgewekte zonnestroom die wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet niet meer voor 100 procent mogen verrekenen met de aangekochte elektriciteit.

  Waar dit nu nog wel het geval is, wordt de vergoeding voor de teruggeleverde zonnestroom vanaf 2023 opgesplitst in een vergoeding voor de elektriciteit die betaald wordt door het energiebedrijf én anderzijds een vergoeding van de overheid voor de energiebelasting. De overheid zal vanaf 2023 een steeds kleiner deel van de energiebelasting terugbetalen aan zonnepaneeleigenaren. De afbouw van de salderingsregeling geldt dus uitsluitend voor elektriciteit die aan het elektriciteitsnet wordt terug geleverd en dus niet op het directe eigen verbruik achter de meter.

  Installatie

  Hoe is het onderhoud van de zonnepanelen geborgd?

  Zorg ervoor dat uw meterkast is opgeruimd en de installateurs toegang hebben tot uw woning.

  Ook hebben de installateurs zicht op de beste kabelroute van de zonnepanelen naar de omvormer en de meterkast. Deze is vooraf bepaald en op de dag van de installatie niet meer aanpasbaar.

  Service

  Wie is verantwoordelijk voor de service van de zonnepanelen?

  Wij zijn verantwoordelijk voor de werking van uw zonnepanelen na een jaar gaat de service en onderhoud terug naar de Alliantie.