Veelgestelde vragen

Waarom biedt de Alliantie zonnepanelen aan?

De Alliantie wil hiermee graag een duurzame bijdrage leveren aan het milieu. Hierdoor krijgt u de kans om mee te doen aan dit uniek zonnestroomproject waardoor u gaat besparen op uw energierekening. Zonnepanelen zijn namelijk goed voor het milieu én uw portemonnee.

Hoe hoog zijn de extra servicekosten en waarom moet ik die betalen?

De Alliantie betaalt de aanschaf, garanties, plaatsing en het onderhoud van de zonnepanelen. U betaalt hiervoor maandelijks een extra bijdrage in de servicekosten van €14,60 euro voor 6 panelen en €19,60 voor 9 panelen. Deze vindt u terug in de servicekosten met omschrijving “zonnepanelen”. Deze servicekosten blijven 15 jaar lang het zelfde en komen hierna te vervallen. Onderaan de streep houdt u geld over omdat u bespaart op uw energierekening.

Hoe lang moet ik de extra servicekosten betalen?

U betaalt deze kosten 15 jaar lang. Na deze periode hoeft u geen servicekosten meer te betalen en mag u gratis genieten van het voordeel dat deze zonnepanelen voor u opleveren. De termijn van 15 jaar gaat in op het moment dat u de extra servicekosten begint te betalen.

Kan ik de overeenkomst tussentijds beèˆindigen?

Heeft u akkoord gegeven op de plaatsing van de zonnepanelen? Dan heeft u een jaar de tijd om het uit te proberen. Een jaar na ingangsdatum van de overeenkomst kunt u besluiten of u de aansluiting op de zonnepanelen wilt houden of deze wilt laten loskoppelen. Wanneer u wilt opzeggen, dient u dit een maand voor de einddatum (dat is een jaar na de ingangsdatum) zelf te doen. Zegt u niet op, dan loopt de overeenkomst voor de resterende 14 jaar automatisch door.

Wat is de garantie dat ik een kostenbesparing heb?

De inschatting is voorzichtig gedaan, evenals de prijs per kWh die lager ligt dan het landelijke gemiddelde. Zeer waarschijnlijk is de besparing bij gelijk energiegebruik zelfs groter. Indien u hierover twijfelt of van mening bent ver onder het gemiddelde verbruik per kWh te zitten, kunt u hierover contact opnemen met de zonnepanelenleverancier. Zij maken een op maat gemaakte berekening voor u.

Heeft de plaatsing van zonnepanelen invloed op de WWS punten van mijn woning?

Ja, want de woning wordt energiezuiniger en daardoor komen er enkele WWS-punten bij. Omdat u een bijdrage betaalt in de servicekosten worden deze punten echter geheel buiten beschouwing gelaten.

Hoeveel zonnepanelen worden er per woning op de daken geplaatst?

Per woning wordt bekeken of het dakoppervlakte geschikt is voor 6 of 9 panelen. Ook wordt de optimale winst voor u berekend zodat u een goede keuze kunt maken.

Hoe is het onderhoud van de zonnepanelen geborgd?

Greenchoice verzorgt het onderhoud. Dat is hetzelfde bedrijf dat de panelen bij u installeert. De Alliantie betaalt het onderhoud, als huurder heeft u hier geen omkijken naar.

Kan ik bij mijn huidige energieleverancier blijven?

Jazeker, u hoeft niet van energieleverancier te wisselen.

Is er een brandgevaar bij mijn zonnepanelen?

Greenchoice werkt uitsluitend met gecertificeerde installateurs, welke ervoor zorgen dat de installatie en ventilatie van het zonnestroomsysteem volgens de veiligheidsvoorschriften en -normen zal worden uitgevoerd. Hierdoor is de kans op brandgevaar nihil.

Wat is salderen?

Op zonnige dagen, wanneer de meeste bewoners meestal zelf niet thuis zijn, is het goed mogelijk dat de energie die zij zelf opwekken niet direct gebruikt wordt. Er ontstaat dan een energieoverschot. Doordat de zonnepanelen gekoppeld zijn aan de meterkast, wordt dit overschot automatisch terug geleverd aan het openbare elektriciteitsnetwerk. In Nederland geldt het principe dat terug geleverde energie wordt afgetrokken van het verbruik. Het tegen elkaar wegstrepen wordt salderen genoemd en kunt u teruglezen op de jaarafrekening.

De salderingsregeling wordt naar alle waarschijnlijkheid in 2023 omgevormd tot een nieuwe regeling (terug-leversubsidie) omdat de verwachting is dat de kosten van zonnestroom zullen dalen en er steeds minder stimulering nodig is voor kleinschalig zon. Uitgangspunten zullen zijn: gemiddelde terugverdientijd van circa 7 jaar, voor burgers en bedrijven die al geïnvesteerd hebben in zonnepanelen komt er een soepele overgang en kleinverbruikers betalen ook in de toekomst geen energiebelasting, btw en opslag duurzame energie (ode).

De salderingsregeling wordt stapsgewijs afgebouwd, waarbij de hoogte van de fiscale voordeel geleidelijk afneemt tot nul in 2031. De stapsgewijze afbouw van de salderingsregeling zorgt ervoor dat zonnepaneeleigenaren vanaf 2023 de opgewekte zonnestroom die wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet niet meer voor 100 procent mogen verrekenen met de aangekochte elektriciteit.

Waar dit nu nog wel het geval is, wordt de vergoeding voor de teruggeleverde zonnestroom vanaf 2023 opgesplitst in een vergoeding voor de elektriciteit die betaald wordt door het energiebedrijf én anderzijds een vergoeding van de overheid voor de energiebelasting. De overheid zal vanaf 2023 een steeds kleiner deel van de energiebelasting terugbetalen aan zonnepaneeleigenaren. De afbouw van de salderingsregeling geldt dus uitsluitend voor elektriciteit die aan het elektriciteitsnet wordt teruggeleverd en dus niet op het directe eigen verbruik achter de meter.

 

 

 

Check uw postcode

Lees in onze privacyverklaring hoe we de gegevens uit dit formulier verwerken.
Gemiddelde besparing
100 / per jaar
8,33 / per maand
Helaas, er is geen resultaat gevonden op deze postcode.

Ik wil advies

*
*
Lees in onze privacyverklaring hoe we de gegevens uit dit formulier verwerken.